Lärare på Korpåsens skola

Har med hjälp av en ny bekantskap sammanställt en liten lista över lärare som genom åren jobbade på Korpåsens skola. Skolverksamheten flyttades till sin nuvarande plats 1 maj 1894 så de första lärarna jobbade alltså i skolan som då stod inom byagränserna för Styggberg.
 

Taget ur boken: "Kort historik över skolväsendets utveckling i Hassela" av Oscar Molander.

"1848 augusti.Vid samma tillfälle antogs f. artilleristen Per Lidbom till vice skollärare och skulle han hålla i skola i Mörtsjön och Korpåsen mot en lön av 8 sk. bco pr arbetsdag samt fri mat under tiden. Det visade sig vara ganska svårt för läraren att erhålla mat i byarna, varför lönen måste ökas något. 

Den sistnämnde, Henrik Florentin, skulle få hålla några veckors skola i Korpåsen.

Enligt protokoll av den 10 oktober 1858 antogs ånyo avskedade artilleristen Per Lidbom till extra lärare. Han skulle undervisa 2 veckor i Kölsjön och 6 veckor i Korpåsen mot en lön av 24 sk. rmt pr dag samt lika mycket i traktamente. 1 oktober antogs torparsonen Paul Jonsson i Silveråsen till extra lärare.

Notiser från Hudiksvallsposten

1890 25/1. Den 2/1 antas den svensk/finsk och lapsktalande läraren Walfrid Nylund från Korpilombolo socken i Norrbotten som lärare vid Kölsjön och Korpåsen.
1893 29/4. Läraren Walfrid Nylund döms för förfalskning av 500 kr. Döms till 8 månaders straffarbete.
1894 3/1. Lärarinnor i Ässjö, Korpåsen, Norrbäck, Stakholmen,. Brita Jonsson och Ingrid Engström.

_______________________________________________________________________________

Notiser från Hudiksvallsposten

1900 30/8. Ny lärarinna på Korpåsen och i Ässjö. Elin Maria Bohman, från Häggeslöd, Skaraborgs län.

Vi tror att lärare Walfrid Nylund återanställs som lärare då 1916 dyker upp igen.

Info från Kyrkoarkivet – genom nätet Hassela. Husförslängder – 1917-1930

Olivia  Nilsson f .1862 från Gotland – lång tid till omkring 1919 – ev. kan det samma som vart i Kölsjön, Anna Johanna (ev. Jonsson) Fyhr f. 1891 från Ljusdal. Lärare år 1919-1921 – flyttar till Harmånger
Alice Ingeborg Wahlström f. 1894 Lärare år 1921-1923
Helga Karlsson f. 1902 från Hällefors – ev hösten 23,
Anna Hansson, f. Ullmark anställd 23/11 1923 – kom från Kölfors skola.
 
F.ö fanns det diverse namn före och efter Olivia Nilsson

 

Nytt år.

Hej alla ni intresserade. Hoppas att ni inte tappat tilltron helt på mig. 
 
Ansökningar har blivit skickade och godkända så Korpåsens intresseförening existerar nu! 
Ska ta mig till banken och ordna ett bankkonto så att de som vill kan börja betala in medlemsavgifter. 
 
Vi kommer att ha vårt första årsmöte i februari och då är alla som vill varmt välkomna. Har man inte möjlighet att komma får man gärna skicka in förslag på sånt som vi kan göra i föreningen (aktiviteter), fonder att söka och övriga saker att diskutera. Vill att alla som vill ska ha möjlighet att ta del och vara aktiv i föreningen även om man inte har möjlighet att vara på plats. Vi bor i ett långt land och vet att ättlingar från Korpåsen är utsprida överallt. Även i Usa har vi vänner :)  
 
Jag har inget datum för årsmötet ännu men återkommer med det så fort jag kan. 
 
 
 

Har glömt dela med mig !Eric Ersson, nybyggare i Korpåsen

Fick sådan härlig, ovanlig info av en medlem på Anbytarforum om en av Korpåsens nybyggare. Har dock glömt att dela med mig av det såg jag nu så här kommer det. '
 
 
"Hej Ida,
Sent omsider skickar jag över material om "Gamle Ersk-Ersa", Erik Eriksson eller Ersson, som han kallade sig, Nybyggare i Korpåsen. Materialet är sammanställt av min mors morbror, Anton Nilsson, som berättade att Erik Ersson kallades "Ersk-Ersa. Anton Nilsson skriver:
 
Om dessa båda makar, Erik och Karin Ersson, har prästen i kyrkboken antecknat följande, som förtjänar återgivas, som ett prov på huru det ibland skrevs dödsrunor den tiden.
”Erik Ersson, gammal bonde i Korpåsen, född 2072 1757. Föräldrarna husman Erik Påhlsson och hans hustru Margareta Påhlsdotter. Efter tjänst hos två bönder i Stor-Nordsjön, fick han en del med av faderns nybygge i Korpåsen att bruka. Allhelgonadagen 1784 gifte han sig med sågardottern Carin Larsdotter, från Franshammars bruk, som födde honom 8 barn, 5 söner och 3 döttrar. Första sonen dödfött. Blott en son och en dotter leva: nämligen Erik, gift och Anna ogift. Bägge vistas hemma. Hustrun avled 4/11 1829. I sin medelålder var han mycket plågad av en sjukdom kallad ”Skärvan” men blev efter en längre tid botad. Fjorton dagar före Mikaelitiden så bröt han av sig sin vänstra arm. Den blev väl läkt men blev sedan värk och vattusot i samma arm. Han avled därav den 8/8 1831. Var ogift i 27-2/3 je dels år, gift i 45 år, änkling 1 och ½ år, hela livstiden 74 år 5 månader 19 dagar.”
Hustrun, Karin, har tillägnats en liknade dödsruna.
”Hans hustru hette Karin Larsdotter, född 20/9 1756. Hennes föräldrar voro inflyttade från Gnarp till Hassela då Karin var 3 år gammal. Hennes fader hette Lars Jönsson, var sågare till yrket och bosatt på bruket i Franshammar. Allhelgonadagen 1784 blev hon gift med Erik Ersson, som först var krononybyggare och sedan bonde i Korpåsen. De hade i äktenskapet 8 barn, ett barn dödfött, av de fyra sönerna och tre döttrarna äro 3 söner och 2 döttrar döda. En son och en dotter lever nämligen Erik född 1785 och faderns efterträdare på stället. Dottern heter Anna och lever ogift i hemmet. Mor Karin fick lungsot de senare åren och var sängliggande i två år och avled 7/11 1829 sedan hon levat i 28 år och i äktenskap 45 år, hela livstiden 73 år.”

Gunnar Ljuslin"
 
Tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att delge denna information!

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0