One quick one for Ellen!

I have found family from Korpåsen in Minnesota. It´s a realtive to my grandfathers grandmothers sister. So fun to hear from you Ellen!

"Lamsås"

”Lamsås”

   Kring 1954, avfolkades gården, Manne och Alma Persson bodde där..1979 köptes gården av Göran Sandell som röjde upp åkrarna och bedrev slåtter. För fanns två gårdar, Den nuvarande var Rödlamsås och den andra hette Grålamsås. Stugan står kvar men lagårn är borta.

 

Lamsåssvedjan

Per Olsson Löf framlade en avhandling från 1849, där dåvarande ägare av Korpåsen Nr 3, Per Jönsson och Isak Dufvenberg, försålt torpet, kallade Lamsåssvedjan, till torpare Per Persson och hustru.

Löf ska ha erkännt detta torp medan Daniel Jonsson trodde sig fått sin hemmanslott utan några jordavsöndringar

(Chansning på betydelsen av sista textraden.)

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=49&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5631382d31333a34,   Sida 10

 

Lamsåstorpet

I laga skifte från 1861 uppvisar torpare Erik Persson,

*en avhandling från 7 april 1847, där torpare Erik Persson försålt torpet, Lamsås torpet, avsöndrat från Korpåsen No. 7, till Olof Petter Granlund på/i 38 år.

* en avhandling från 8 maj 1854, där Anders Lindberg säljer samma torp till Olof Jacobsson

* samt en avhandling från 15 januari 1856, där Olof Jacobsson sålt torpet till nuvarande ägare Erik Persson.

Torpet ska enligt pappren bestått av "gårdsegan" söder om Lamsås, till slått som kan finnas efter Lobäcken och det som finnes att odla väster om Lamsås rödingen.

 

 

"Klotterbo"

”Klotterbo”

  Anton Nilssons far bodde på torpet till 1907. Eventuellt kan någon bott där efter honom. Åkrarna nyttjades av Erik-Olofs torpet till kornodling och hackslått. 

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0