"Nygården"

Här bodde en av de sista permanenta boenden på Korpåsen framtill 1964 innan han flyttade till Lindsjön
Det var Lasse Dufvenberg med familj. Fru Stina, och de 7 barnen. Monica, Hagén, Agneta, Yvonne, Börje, Albin och Bruno. Familjen hade varit arrendatorer i Korpåsen sedan 1951.
 
Innan honom hade familjen Hambergs bott på gården. Pappa Olof, mamma ?, barnen Stina, Karl och Bengt
 
Innan Hambergs ska Albert Larsson och Berta bott på gården.
 
Gården låg på söder sida om vägen. Bostadshuset var 2 rum och kök samt en liten farstu. På var sida om spisen i köket gick dörrar till rummen. Det fanns en stor lagård där man hade dans på höbotten. Numera kan man bara se en jordkällare på norra sidan om vägen. Hambers loge som låg hitaför Busk-Britas, den brukade de ha dans på.
 
 
 

Buskbritas/Österbacken "Ystbacken"

Torpet fanns kvar fram till 40-talet men tros ha varit obebott sedan 30-talet. ”Himlarna”, kallades de mindre åkrarna längst upp norr om vägen, de övergavs kring 1910. De andra åkrarna sköttes av Nygården.

  Gården/torpet låg på norra sidan vägen, på krönet av Bolandsbacken. Den ska ha legat en bit in i skogen från där vägen går nu.

Hinkes historia

Tillhörde även det Styggberg enligt bya gränserna.

  Hinkes tros ha fått sitt namn efter en skomakare som hette Hinkke som bodde där på 1880-talet. Det var ett litet bostadshus som stod på gården tillsammans med både sommar och vinterlagård och en jordkällare. Leander Nilsson med sin fru Inga ska ha bott här tillsammans med barnen Nisse och Holger samt tvillingarna Nancy och Bency. Holger bodde sedan där med sin fru Ragnhild. De ska ha haft många barn.

  Kvar av Hinkes är skorstensmuren som står upp mitt i resterna utav grunden till bostadshuset. Detta kan ses direkt från vägen på söder sida. En bit innanför bostadshuset så syns resterna av jordkällaren och även nedre stockvarvet på sommar lagårn.

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0