Olkahot

Matts Beckmans torp kallat Olkahot,

31 maj 1837

Avhandling: försålts av byamännen, avsöndrat från alla Korpåsens hemmansägare till Matts (Bäckvall) och hustru med alla de förmåner som finnes inom området väster om Lomsjön, att odla och begagna i 50 år.

Byamännen menar att områdena som gällde var odlad mark och inte skogen medans Beckman menade att även skogen hade ingått i avtalet.

Info från laga skifte 1861, historiska kartor på lantmateriet.se

1861 Laga skifte

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=49&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5631382d31333a34
 
I laga skfite från 1861 kan man se alla de gårdar som nämns här och även fler stugor som jag ej kan utgöra vad de kallas. Denna karta är mycket intressant och väldigt detaljrik och nogrannt utformad. Varje lada som fanns på täckterna finns med. Och varje lägdbit är märkt med den som äger den.
 
De skriver nu med skrivmaskin på stordel av dokumenten så jag tar i korta drag det som står.
 
1861 den 26 juni kommer lantmätaren till Korpås byn för att utbryta hemmanet No: 7 i nämnde by belöpande andel i skogsmarken.
 
Närvarande:Godmännen Nils Jonsson från Nordanbro och Per Jonsson från Stakholmen.
Hemmansägare Korpåsen: Nr 3. Daniel Jonsson
                                           Nr 4.Pål Persson
                                           Nr 5. Lar Jonsson
                                           Nr 6. Olof Persson E.a och Anders Tomsson
                                           Nr 7. Franshammars bruk genom Herr Inspektoren A.H Lingmark
          -:-           Laxbo:        Nr 2. Per Jonsson
Samt handlande i Hudiksvall: Herr Richard Frisk
 
Det jag tolkar det hela som:
Skogsmarken ska delas upp bland hemmansägarna i Korpåsen och Laxbo. Men Herr Frisk talar om att skogsmarken, med undantag för hemmanet Nr 7, varo försåld till honom i 50 år. ? Det kommer inte fram till något beslut vid detta sammanträde utan alla vill ha betänkte tid.
 
På nästa sida har de skrivit upp alla markägare och hur mycket de ska betala i skatt.
 
Nr 1. Ingrid Märta Persdotter                                                                                   1 öre   6 pl
Nr 2. Olof (bom) Olsson (and. Svedberg) och Erik Ersson                                                   3        18
Nr 3. Per Olsson Löf och Daniel Jonsson                                                                  1       18  (Vardera)
Nr 4. Pål Persson                                                                                                   1        20
Nr 5. Lars Jonsson                                                                                                 1        20
Nr 6. Olof Persson E.a och Anders Tomsson                                                            1        10   (Vardera)
Nr 7. Franshammars bruk genom Herr Inspektoren A.H Lingmark                               5         7
 
Laxbo:     
Nr 1. Erik Olsson                                                                                                    1         6     
Nr 2. Per Jonsson                                                                                                   1         6 
 
Det räknas upp ett par torpare som jag tror hade sina torp på Korpåsen.
Per Jonsson, Paul Paulsson, Per Tiger, Jöns Fernqvist, Matts Beckman, Paul Jonsson och Erik Persson.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0