1820, 1821. Laxbo

Nu hoppas vi fram några år och tittar på kartan för avmätning av Laxbo 1 och 2
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=4&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5631382d31393a31
Texten beskriver ägornas läge på kartan men jag kan inte hitta några namn.
Laxbo ligger söder om Korpåsbyn och nås genom att åka vägen som svänger mitt framför skolan på byn.
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=3&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hcch
Denna ägomätning gjord 1821 Nämner inte heller några namn.
 
I dessa papper nämns en Anders Lax men jag kan ej utgöra hans sammanhang.
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=13&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hdm9

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0