1820, 1821. Laxbo

Nu hoppas vi fram några år och tittar på kartan för avmätning av Laxbo 1 och 2
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=4&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5631382d31393a31
Texten beskriver ägornas läge på kartan men jag kan inte hitta några namn.
Laxbo ligger söder om Korpåsbyn och nås genom att åka vägen som svänger mitt framför skolan på byn.
 
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=3&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hcch
Denna ägomätning gjord 1821 Nämner inte heller några namn.
 
I dessa papper nämns en Anders Lax men jag kan ej utgöra hans sammanhang.
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=13&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hdm9

1806, 1807

1806 görs en ny avmätning av Korpåsen 1-7 . Dock är bläcket så svagt att jag inte kan läsa speciellt mycket av vad som står.

http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=LMS&nbOfImages=1&sd_base=lms2&sd_ktun=4c4d535f5631382d31333a33
 
Här visas en karta över Olof Larssons krono nybygge. Försåtr jag rätt är det skrivet som Hassela Nr 13.
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=5&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hded
 
Olof Larsson verkar också vara ägare till kronobygget Korpåsen på denna karta. Döpt till Hassela Nr 18
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=3&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hcci
 
_______________________________________________________________________________________________
 
1807
Här är en karta över skatteläggningen på kronobyggena tillhörande Christoffer Olsson och Erik Persson,Hassela 14
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=5&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hdm6
 
Denna karta gäller samma nybyggen.
http://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/show.html?showmap=true&archive=REG&nbOfImages=3&sd_base=lm21&sd_ktun=0003hccj /
(Hassela 19)
 
 

Uppdatering

Har nu fått till så att jag kan se de inscannade historiska kartorna på Lantmäteriet. Ska börja så långt bak jag kan och försöka fylla på med den information som finns för varje gård. Vi börjar med en avmätning av Korpåsen 1-7 från 1799.

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0