Har glömt dela med mig !Eric Ersson, nybyggare i Korpåsen

Fick sådan härlig, ovanlig info av en medlem på Anbytarforum om en av Korpåsens nybyggare. Har dock glömt att dela med mig av det såg jag nu så här kommer det. '
 
 
"Hej Ida,
Sent omsider skickar jag över material om "Gamle Ersk-Ersa", Erik Eriksson eller Ersson, som han kallade sig, Nybyggare i Korpåsen. Materialet är sammanställt av min mors morbror, Anton Nilsson, som berättade att Erik Ersson kallades "Ersk-Ersa. Anton Nilsson skriver:
 
Om dessa båda makar, Erik och Karin Ersson, har prästen i kyrkboken antecknat följande, som förtjänar återgivas, som ett prov på huru det ibland skrevs dödsrunor den tiden.
”Erik Ersson, gammal bonde i Korpåsen, född 2072 1757. Föräldrarna husman Erik Påhlsson och hans hustru Margareta Påhlsdotter. Efter tjänst hos två bönder i Stor-Nordsjön, fick han en del med av faderns nybygge i Korpåsen att bruka. Allhelgonadagen 1784 gifte han sig med sågardottern Carin Larsdotter, från Franshammars bruk, som födde honom 8 barn, 5 söner och 3 döttrar. Första sonen dödfött. Blott en son och en dotter leva: nämligen Erik, gift och Anna ogift. Bägge vistas hemma. Hustrun avled 4/11 1829. I sin medelålder var han mycket plågad av en sjukdom kallad ”Skärvan” men blev efter en längre tid botad. Fjorton dagar före Mikaelitiden så bröt han av sig sin vänstra arm. Den blev väl läkt men blev sedan värk och vattusot i samma arm. Han avled därav den 8/8 1831. Var ogift i 27-2/3 je dels år, gift i 45 år, änkling 1 och ½ år, hela livstiden 74 år 5 månader 19 dagar.”
Hustrun, Karin, har tillägnats en liknade dödsruna.
”Hans hustru hette Karin Larsdotter, född 20/9 1756. Hennes föräldrar voro inflyttade från Gnarp till Hassela då Karin var 3 år gammal. Hennes fader hette Lars Jönsson, var sågare till yrket och bosatt på bruket i Franshammar. Allhelgonadagen 1784 blev hon gift med Erik Ersson, som först var krononybyggare och sedan bonde i Korpåsen. De hade i äktenskapet 8 barn, ett barn dödfött, av de fyra sönerna och tre döttrarna äro 3 söner och 2 döttrar döda. En son och en dotter lever nämligen Erik född 1785 och faderns efterträdare på stället. Dottern heter Anna och lever ogift i hemmet. Mor Karin fick lungsot de senare åren och var sängliggande i två år och avled 7/11 1829 sedan hon levat i 28 år och i äktenskap 45 år, hela livstiden 73 år.”

Gunnar Ljuslin"
 
Tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att delge denna information!

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0