Svenssons, gamla affären

Gården som egentligen hörde till byn Styggberg låg på höger sidan en bit in i skogen. Här bedrev Valfrid Larsson affär efter att han kommit tillbaka från Amerika. Det fanns ett stall där även andra bönder hade sina hästar inhyrda, vedbod, en bakstuga, bostadshus med kök och ett stort rum där man hade affären. På gården hade man varit finurlig nog att bygga sig en damm en bit ovanför gården som fylldes med vatten under dagen och när mörkret kom så släppte man på vattnet turbinhuset omvandlade det till el. Turbinhuset stod på nedre täckta vid en stor sten, härifrån skickades elen till gården och den räckte även till gården bredvid där Jonas och Olga bodde.(Olga var från Nils-Eriks på Kilen) syster till Manne Persson i Lamsås och Jonas var bror till Valfrid.) Idag syns resterna av nedre stockvarvet på stugan och tegelhögen av skorstenen i bakstugan ligger kvar. Bredvid står även järnspisen.

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0