"Tigers Torp" (Bruksmora)

Per Tiger ska ha visat en avhandling från 1844 då dåvarande ägare, av hela Korpåsen Nr:2, Erik Paulsson med hustru ska ha försålt en torparlägenhet uti i Bruksmora till Per Eriksson med hustru.

Ett synebevis från 1845, där lägenhetens ägor beskrivits och värderats, och det framkommer att torpet ska skatta 12 penningland till hemmanet.

en avhandling från 1863? (kan ej stämma)  som visar att Per Ersson sålt torpet med dess ägor och rättigheter/skyldigheter gällande från tidigare avhandling och synebevis, till bonden Er. Ersson och före detta bonden Per Tiger. Övriga inblandade godkände dokumenten och hade inga invändningar.

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0