Olkahot

Matts Beckmans torp kallat Olkahot,

31 maj 1837

Avhandling: försålts av byamännen, avsöndrat från alla Korpåsens hemmansägare till Matts (Bäckvall) och hustru med alla de förmåner som finnes inom området väster om Lomsjön, att odla och begagna i 50 år.

Byamännen menar att områdena som gällde var odlad mark och inte skogen medans Beckman menade att även skogen hade ingått i avtalet.

Info från laga skifte 1861, historiska kartor på lantmateriet.se

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0