Lärare på Korpåsens skola

Har med hjälp av en ny bekantskap sammanställt en liten lista över lärare som genom åren jobbade på Korpåsens skola. Skolverksamheten flyttades till sin nuvarande plats 1 maj 1894 så de första lärarna jobbade alltså i skolan som då stod inom byagränserna för Styggberg.
 

Taget ur boken: "Kort historik över skolväsendets utveckling i Hassela" av Oscar Molander.

"1848 augusti.Vid samma tillfälle antogs f. artilleristen Per Lidbom till vice skollärare och skulle han hålla i skola i Mörtsjön och Korpåsen mot en lön av 8 sk. bco pr arbetsdag samt fri mat under tiden. Det visade sig vara ganska svårt för läraren att erhålla mat i byarna, varför lönen måste ökas något. 

Den sistnämnde, Henrik Florentin, skulle få hålla några veckors skola i Korpåsen.

Enligt protokoll av den 10 oktober 1858 antogs ånyo avskedade artilleristen Per Lidbom till extra lärare. Han skulle undervisa 2 veckor i Kölsjön och 6 veckor i Korpåsen mot en lön av 24 sk. rmt pr dag samt lika mycket i traktamente. 1 oktober antogs torparsonen Paul Jonsson i Silveråsen till extra lärare.

Notiser från Hudiksvallsposten

1890 25/1. Den 2/1 antas den svensk/finsk och lapsktalande läraren Walfrid Nylund från Korpilombolo socken i Norrbotten som lärare vid Kölsjön och Korpåsen.
1893 29/4. Läraren Walfrid Nylund döms för förfalskning av 500 kr. Döms till 8 månaders straffarbete.
1894 3/1. Lärarinnor i Ässjö, Korpåsen, Norrbäck, Stakholmen,. Brita Jonsson och Ingrid Engström.

_______________________________________________________________________________

Notiser från Hudiksvallsposten

1900 30/8. Ny lärarinna på Korpåsen och i Ässjö. Elin Maria Bohman, från Häggeslöd, Skaraborgs län.

Vi tror att lärare Walfrid Nylund återanställs som lärare då 1916 dyker upp igen.

Info från Kyrkoarkivet – genom nätet Hassela. Husförslängder – 1917-1930

Olivia  Nilsson f .1862 från Gotland – lång tid till omkring 1919 – ev. kan det samma som vart i Kölsjön, Anna Johanna (ev. Jonsson) Fyhr f. 1891 från Ljusdal. Lärare år 1919-1921 – flyttar till Harmånger
Alice Ingeborg Wahlström f. 1894 Lärare år 1921-1923
Helga Karlsson f. 1902 från Hällefors – ev hösten 23,
Anna Hansson, f. Ullmark anställd 23/11 1923 – kom från Kölfors skola.
 
F.ö fanns det diverse namn före och efter Olivia Nilsson

 

Skolans historia

Skolan

 

De äldsta uppgifterna man kunnat finna om skolgång i Korpåsen är från 1828 då det beslutades att sockenstugan skulle användes som skolsal och lärarbostad. Tills att en ”ordentlig lärare” hittats skulle två personer från framsocknen (Hassela) och två personer från Korpåsen/Kölsjön sköta undervisningen.

 

Ett riktigt skolhus blev en segsliten fråga som började diskuteras kring 1860. De planerades då ett gemensamt böne- och skolhus på  Kölsjön men Kölsjöborna tyckte att ett sådant hur skulle vara onödigt då  bönesalen skulle stå tom pga. att de flesta i byn var baptister, och en lärare avlönad av staten litade de inte på så även skolsalen skulle stå tom.

 

•Bonden Pål Persson från Korpåsen välkomnade förslaget mot att de flyttade huset till Korpåsen istället. Här fanns mycket folk som dessutom hade 3 mil till kyrkan. Kölsjöborna motsatte sig dock även detta. Frågan om det gemensamma skol- och bönehuset löstes inte förrän 1880  då man lade ner idén och istället köpte in baptistförsamlingens bönehus i Styggberg och flyttade till gränsen mellan då två byarna samt omändrades till skolhus. Det skulle vara färdigt till höstterminen 1880.

1893 godkändes ritningar till förflyttningar eller ombyggnationer utav de gamla skolhusen, bland annat skolhuset i Korpåsen.

1894 var skolhuset flyttat och färdigt för sitt ändamål.

 

Den sista skolklassen gick ut sommaren 1947 . Efter det var det Valfrid Larsson som bodde i skolans lärarbostad på övervåningen framtill 1963. Han hade även en affär, som flyttats med från födelsegården, öppen i den bortre änden av övervåningen.

 

* Man hade intagning till skolan vartannat år och gick i skola 6 år, måndag till lördag.

* Man tog med sig macka och mjölk till lunch. Mjölken fick stå vid kaminen för att inte frysa om vintrarna. Kaminen berättas det att de eldade i den tills den lyste rött.

 

 * Olika lärare på skolan ska ha varit:

  Anna Hansson,

  Henrik Florentin,

  Per Lidbom,

  Paul Jonsson

Korpåsen

Byn i Norra Hälsingland som ska få en chans att bli ihågkommen.

RSS 2.0